ik ben op zoek naar kunstenaars

Nieuw talent opsporen is geen eenvoudige zaak. Maar als je je eenzijdig richt tot de traditionele verenigingen, bereik je zeker niet alle kunstbeoefenaars die in jouw gemeente actief zijn. Individuele kunstenaars, jonge collectieven, muziekbands, schrijvers, fotografen…ze zijn vaak niet verenigd of niet actief in de cuttuurraad. 

Dit zijn alvast enkele aanknopingspunten:

 • Denk aan deelnemers van regionale of provinciale kunstwedstrijden en projecten (bv. de Kunstbende),
 • Doe een bevraging bij het eigen personeel, daar zit vaak heel wat talent tussen, of wie weet zijn hun kinderen, buren, vrienden artistiek actief?
 • Spreek deelnemers van kunsteducatieve opleidingen (zoals Vormingsplus, Wisper, jeugdwerk) of de academie (DKO) aan enz.
 • Houd lokale pers en sociale media in het oog.
 • Spoor talent op via een mondelinge bevraging (het zogenaamde watervalsysteem: noem 3 collega-‘kunstenaars’ die op hun beurt weer 3 nieuwe namen aandragen). Zie jeugdhuizen en scholen niet over het hoofd.
 • Vaak krijgen ook wijkinitiatieven of buurtfeesten een artistieke invulling: wie zorgt hiervoor, wie treedt daar op?
 • Houdt een deelnemerslijst bij van workshops, vormingen en kampen die worden georganiseerd in het CC, LDC.. Vergeet hierbij zeker de jeugddienst en jeugdhuis niet.
 • Bevraag privé-initiatieven zoals muziek- en dansscholen in de regio. Welke inwoners volgen er les?
 • In heel wat jeugdhuizen loopt een bovenlokaal project rond artistieke expressie. Speur eens na bij www.formaat.be.
 • Een laagdrempelige opstelling (bv. aanmeldknop op de website, meldingsformulier via de balie onthaal én bibliotheek) helpt eveneens.

Welke info kun je zoal inzamelen? Een plan van aanpak maken? Zie ook ‘De kunstzinnige vingerafdruk’ p. 56-57. 

Je kan ook pro-actief en gericht te werk gaan via een open oproep.

Door een opdracht uit te schrijven voor lokale filmmakers, fotografen, beeldende kunstenaars, schrijvers (Creatief Schrijven vzw heeft heel wat leuke ideetjes om met schrijven aan de slag te gaan. Zowel qua aanpak als presentatiewijze. Vraag het overzicht na bij het Forum voor Amateurkunsten) … die gebeurtenissen documenteren of om een award te maken ter gelegenheid van een prijsuitreiking. Werk hiervoor desgewenst samen met een privé-persoon of initiatief dat dicht bij de doelgroep staat. Of je kunt kunstenaars uitnodigen vrijblijvend mee na te denken voor de invulling van de Week van de Amateurkunsten, tijdens een ‘WAK-café’ bijvoorbeeld.

Naar specifieke disciplines op zoek?

 • Op www.vi.be van Poppunt vind je de nieuwste muzikanten uit Vlaanderen en Brussel. Van net begonnen met repeteren tot semi-professionele muziekmakers: je leert ze hier kennen.
   
 • Schrijvers zijn te vinden op Azertyfactor, een presenteer- en kansenplatform van Creatief Schrijven.
   
 • KUNSTWERKT biedt beeldende kunstenaars een online galerie. Snuister in hun werk.
   
 • Je kunt concrete zoekertjes plaatsen bij www.opendoek-vzw.be of www.danspunt.be. Koor & Stem kent heel wat koren, zangers, componisten. Centrum voor Beeldexpressie bereikt filmmakers en fotografen in heel Vlaanderen.
   
 • Harmoniën, fanfares, majorettes, muzikanten, …je vindt ze via Vlamo. En Muziekmozaïek helt je graag verder voor jazz- en folkmuziek.

 

Initiatieven als ‘buren bij kunstenaars’ of Coup de Ville levert een groot adressenbestand op van professionele of amateurkunstenaars. Even grasduinen kan heel wat contacten opleveren. Ook de Kunstbende is een verzamelplaats voor jong talent. 

centrum voor beeldexpressie creatief schrijven danspunt koor en stem kunstwerkt muziekmozaiek opendoek poppunt vlamo de academies