Een WAK voor jongeren

10 manieren om jongeren te betrekken

Eenvoudig is het niet om de jeugd bij ‘culturele’ activiteiten te betrekken. Sommigen blijven er liever ver van weg… denken ze. Want eigenlijk zijn velen (wetenschappers spreken over 60%) er bewust of onbewust wel mee bezig. Bv. een blog schrijven, rappen met vrienden of spelen in een bigband. Generatie X mag dus niet ontbreken wanneer kunst in de vrije tijd 10 dagen in de spotlights staat!

Werken met jongeren door Ken Van Roose en An-Sofie Gysemans (Formaat);
Jong talent is creatief actief, maar nemen ze ook deel aan de Week van de Amateurkunsten? Jeugdhuis Moeve (Lier) en Formaat gaven enkele tips over hoe de jeugd van tegenwoordig te betrekken en beter in te spelen op hun leefwereld. 
download de presentatie ARTAFACT

1. Zoek jongeren met goesting

Ga niet in je eentje aan de slag. Betrek de jongeren zelf bij de organisatie van je activiteit. Wat zij willen en kunnen is bepalend voor je programma. Zij weten best wat aanslaat, welke plek cool is en waar je talent kan vinden. They know “what’s hot” en “what is not”.

Als ze betrokken zijn en mee aansturen, zullen ze dat graag rondvertellen en delen op sociale media. M.a.w. je hebt er enkele enthousiaste ambassadeurs bij voor jouw event. Kortom, zie het potentieel en neem jonge mensen au sérieux.

2. Sla de handen in elkaar

Het is niet nodig om zelf een jeugdwerking uit de grond te stampen. Er zijn diensten en organisaties genoeg die daar ervaring mee hebben. Ga dus op zoek naar partners: de jeugddienst, een jeugdhuis, jeugdraad, kunsteducatieve organisaties, de academie, opbouw- of buurtwerk, jeugdverenigingen, enz. Of klop aan bij een jonge enthousiaste maker met de nodige artistieke bagage en social skills om een groep te begeleiden. Kijk hier hoe ze dat bij I See Clouds doen.

3. Geef ruimte

Er is zuurstof en ruimte nodig voor echte creativiteit. Maak plekken waar jongeren zichzelf kunnen zijn en mogen experimenteren, zonder strakke regels, hoge verwachtingen of hokjesmentaliteit. Naast uitdagende ruimtes nodigen bijzondere materialen ook uit om tot niet evidente realisaties te komen.

4. Geef unieke kansen

Originaliteit spreekt aan. Geef je initiatief daarom een extraatje. Coaching of feedback door een bekende kunstenaar, unieke plekken (die anders niet toegankelijk zijn), speciale ervaringen, etc. Verleid de jeugd met jouw aanbod.

5. Niet alle jongeren houden van graffiti

Graffiti is kunst, net als breakdance. Er zijn vele, prachtige projecten die dat bewijzen, maar jeugdcultuur is meer. Radio maken bijvoorbeeld of sms-poëzie, zeefdrukken, improvisatietheater, VJ’en, bloggen, mixed media, musical, glaskunst, kostuumontwerp, klankcollage, animatiefilm, stand-up comedy, kortfilms, poetry slam, jam sessies… en zo veel meer!

6. Do It Yourself

Geef jongeren autonomie en vrijheid. Laat hen zelf de koers van hun traject bepalen en ontdekken wat boeit, welke ‘taal’ hen aanspreekt en waar hun talenten liggen. Een schouderklopje, bemoedigend smsje of luisterend oor kan dan wonderen doen.

7. Ga naar buiten

De vertrouwde omgeving is één ding… Maar er is meer dan het cultureel centrum, jeugdhuis, school of atelier. Een ‘aparte’ locatie kan heel inspirerend en bevrijdend werken. De buurt in, de straat op, containers in. Of je ding doen in een leegstaand fabriekspand, verlaten kapel of leuke caravan… Dit kan tijdelijk zijn of definitief een nieuw karakter geven aan een gebouw of site.

8. Begin klein

De eerste keer is je traject best beperkt in tijd. Druk je niet uit in maanden, maar beperk je tot enkele dagen of uren om te beginnen. Trek de aandacht, prikkel interesse en maak nieuwsgierig. Feedback door een professional, een toonmoment of expositie, ... geven een kick en een boost om verder te gaan. Begin klein. Kleine successen zijn soms het begin van een duurzaam engagement...

9. WAKblieft?

Hoe zorg je ervoor dat jongeren jouw promotie oppikken in de overload van elke dag? Dé manier bestaat niet… Want elke gemeente is anders, net als de boodschap.

Toch enkele tips:

 • Spreekt jouw communicatie jongeren aan? Let op schrijfstijl, taalgebruik en vormgeving.
 • Wil je de jeugd aanspreken? Dan kom je er niet met enkel een website, affiches, flyers of een artikeltje in de media.
 • Sociale netwerksites zijn interessant maar ook geen wondermiddel. Als je niet op natuurlijke wijze deel bent van het netwerk van de jongeren, blijft het moeilijk om hen zo te bereiken.
 • Probeer fysiek aanwezig te zijn. Door samen te werken met sleutelfiguren of -organisaties of door jongeren zelf als ‘ambassadeurs’ in te schakelen.
 • Laat jongeren mee de ‘look and feel’ bepalen van je event en geef ze inspraak in de communicatie. Zo kunnen ze bv. zelf de affiche ontwerpen.

10. Durf te dromen…

… en te doen! Spreek enthousiastelingen aan met je wildste ideeën, ga in een brainstorm niet uit van de beperkingen maar van de mogelijkheden, denk ‘out of the box’, laat je niet uit het lood slaan door regels of tradities,… Ga ervoor en wees zelf eens ‘jeugdig enthousiast’!

Want: “Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal” (Albert Einstein).

>> Op zoek naar concrete voorbeelden bij dit alles? Lees er dan nog eens de WAK-inspiratiebrochure 2015 op na. (LINK)

Nog dit…

Wil je als organisator/coördinator een jeugdhuis of jeugdbeweging mee in bad trekken? Dan doe je er goed aan nog even bij deze aspecten stil te staan.

 • Een lokaal project inpassen in een breder opzet zoals de Week van de Amateurkunsten is een pluspunt. Maak die pro’s voldoende duidelijk: nationale promo, professionele hulplijn…
   
 • Zorg ervoor dat de Raad van Bestuur ‘mee’ is
   
 • Weet dat de middelen van een jeugdhuis meestal beperkt zijn
   
 • Jouw rol moet vooral bestaan uit: coördinatie, netwerking en promotie
   
 • Jongeren willen vooral meewerken tijdens de activiteit zelf, minder bij de (maandenlange) voorbereiding
   
 • Soms is er weinig traditie of goesting om samen te werken met andere verenigingen. Een gemeenschappelijk doel kan kloven overbruggen
   
 • Meestal ligt het beleid meer wakker van jeugdcultuur dan de jongeren zelf. Ga voor een gedeelde missie en bewustmaking
   
 • Vage ideeën werken niet. Concrete voorbeelden stimuleren het inspiratieproces en halen cultuur weg uit de vergeethoek
   
 • Een breder kader is ok, maar ga voor de bottum-up aanpak: het uit handen durven geven, experiment en vernieuwing
   
 • Maak duidelijk welke ervaring jongeren met je initiatief opdoen en waar ze eventueel nadien terecht kunnen om zich verder te bekwamen
   
 • Door kritische, geëngageerde jongeren en kunst te matchen draag je mee je steentje bij aan de cohesie in de samenleving
   
 • Waaier uit. Nodig op je kunstenfestival de buurt uit: senioren, gezinnen met kinderen, bv. tijdens een ontbijt. Zo zien ze waartoe ‘de jeugd van tegenwoordig’ in staat is.

En actie!

Ben je als jeugdspeler helemaal mee in dit verhaal en kan je niet wachten om je talent te laten bot vieren? Hou dan deze vuistregels in je achterhoofd.

 • Een gevarieerde en gemotiveerde stuurgroep is een must. Ieder zijn talent…
   
 • Tussendoor online communiceren beperkt het aantal fysieke bijeenkomsten
   
 • Zorg voor voldoende begeleiding, motivatie en activering van de vrijwilligers
   
 • Regelmatig individueel aftoetsen wat leeft is belangrijk
   
 • Laat niet na om tussentijdse successen wereldkundig te maken
   
 • Nodig ook enkele outsiders uit op je eerste infovergadering of brainstorm
   
 • Spreek vooral lokaal talent aan
   
 • Bespeel de emoties. Door ‘herinneringen’, samen zijn met vrienden of unieke belevenissen is men tot veel in staat
   
 • Bedenk een aantrekkelijke incentive (bv. overnachting in het jeugdhuis)
   
 • Zorg dat de hele buurt/gemeente/regio op de hoogte is. Hoe meer zielen …
   
 • Ga voor repetitieve en originele communicatie. Naast sociale media (vaak kortstondig) streef je best ook naar uitgebreide persaandacht want een breed draagvlak - bij ouders, oud-leiding, lokale politici - heeft meer impact
   
 • Professionele technische en logistieke ondersteuning is de max. En een stimulans om verder te doen.

 

Met dank aan, Michel Van Slycken, eindwerk “Klokwork cultuurcreatie in het jeugdhuis”.

centrum voor beeldexpressie creatief schrijven danspunt koor en stem kunstwerkt muziekmozaiek opendoek poppunt vlamo de academies