Wat zijn de kenmerken van een geslaagde activiteit?

Hip, hipper, hipst - 7 kenmerken van een geslaagd event

 1. Er is nagedacht over de finaliteit.
  Focus je op toonkansen van artistieke parels of op waardering voor het gemeenschapsvormende element waarbij ontmoeting centraal staat en/of ‘leerkansen’ in de vorm van coaching en feedback? Kortom, proces versus resultaat. Denk hierover na… en maak een bewuste keuze.
   
 2. Klassiekers hebben waarde, nieuwkomers zijn een meerwaarde.
  Er zijn deelnemers die al jaar en dag WAK-minded zijn. Fijn, zij staan garant voor continuïteit. Maar sta je ook open voor nieuwe kunstenaars, andersoortig werk, alternatieve inzichten? Zoek de vernieuwing actief op.
   
 3. Laat je inspireren en grijp kansen.
  Originaliteit spreekt het publiek aan. Doe daarom moeite voor extraatjes of een innovatieve aanpak. Creëer of presenteer eens op een andere manier, doe een oproep, etc. Het Forum voor Amateurkunsten denkt met je mee (cfr. inspiratiegids). Ook professionele kunsten of absolute outsiders kunnen een inspiratiebron zijn.
   
 4. Sla krachtige bruggen.
  Begeef je ook eens op onbekend terrein. Mix up! Tussen amateurkunstenaars of verenigingen onderling, over sectoren heen (jeugd, -deeltijds kunst- onderwijs, welzijn, …), los van discipline, leeftijd en geografische grenzen. Bepaal de gemeenschappelijke uitdaging en go!
   
 5. Denk voorbij het praktische. Neem eens een risico.
  Creativiteit schuwt het experiment niet. Zo hebben niet voor de hand liggende locaties een onweerstaanbare aantrekkingskracht, doorbreekt een thematische insteek de sleur en zorgt ‘eigenaarschap’ (voortrekkers die echt hun eigen ding mogen doen) voor geweldige dynamiek en resultaten.
   
 6. Zien dromen, doet dromen.
  Kunstbeoefening werkt aanstekelijk. Anderen zien dansen, zingen, musiceren, fotograferen, … wekt kriebels op. Goesting om mee te doen. Schroom over het eigen kunnen. Geniet samen met je publiek. Interactie leidt tot het luidste applaus.
   
 7. Je bent gezien.
  Breng de kunstinitiatieven uitvoerig onder de aandacht. Via de regionale pers, ludieke promotieacties en sociale media.


Of als je het met meer woorden wil zeggen: 

1

 • Beperk het aantal vergaderingen. Maak elke betrokkene duidelijk wat van hem wordt verwacht. Zorg voor voldoende begeleiding, motivatie en activering van eventuele vrijwilligers.
 • Breng ofwel een mix aan kunstdisciplines of kies per editie bewust voor één bepaalde kunstvorm.
 • Baken het geheel zo nodig af. Een te algemene oproep spreekt iedereen en niemand aan. Een concreet kader biedt meer houvast.
 • Wissel grootse formules af met kleinere concepten, bv. een kleinschalig initiatief waarbij je kunst bij de mensen brengt, zoals kleine optredens bij de middenstand. 

2

 • Betrek (steeds nieuwe) amateurkunstenverenigingen en individuele kunstenaars bij de voorbereiding en de uitvoering van de Week van de Amateurkunsten.
 • Overhaal je amateurkunstenverenigingen om te participeren aan de Week van de Amateurkunsten door producties te herhalen, te focussen op the making of, een work-in-progress of een open repetitie.

3

 • Steek je licht op via www.wak.be om inspiratie op te doen of brainstorm eens met een buitenstaander.
 • Blink uit in originaliteit door expliciet gebruik te maken van het aangeboden WAKthema.
 • Daag je kunstenaars uit d.m.v. een opdracht. Zorg voor een originele oproep.

4

 • Ga na wat de bibliotheek, het deeltijds kunstonderwijs, (semi)professionele organisaties, scholen, woon- en zorgcentra, jeugdbewegingen of jeugdhuizen voor je project kunnen betekenen.
 • Breng een programma dat attractief is voor jong en oud.
 • Een emotionele binding (herinneringen, identiteit, …) doet wonderen.
 • Sla de handen in elkaar met de buurgemeenten. Misschien is een uitwisseling van kunstwerken mogelijk of neemt een uitgestippeld parcours inwoners mee over de grenzen heen. Samen promotie voeren verhoogt wellicht de opkomst en een gezamenlijk slot- of openingsmoment vergroot de samenhorigheid; lasten en lusten worden gedeeld.

5

 • Reik inspirerende werk- of presentatieplekken aan. Zowel kunstenaars als toeschouwers worden aangetrokken door ‘terrein voor onbevoegden’.
 • Publieksopkomst hangt ten dele samen met het aanbod en het enthousiasme van je deelnemers.

6

 • Wissel toonmomenten af met actieve deelname van de toeschouwer (speel in op de ‘beleveniscultuur’).

7

 • Laat amateurkunstenaars/vrijwilligers zelf communiceren over het verloop van de Week van de Amateurkunsten.
 • Besteed voldoende aandacht aan de communicatie van je activiteit. Naast de klassieke kanalen, kunnen mysterieuze boodschappen, campagneteasers of persoonlijke uitnodigingen wonderen doen.
 • Digitale of sociale media spreken een ander segment van de bevolking aan. Via videoboodschappen of tekst- en beeldfragmenten kan je het (jonge) publiek warm maken.
 • Voor de vormgeving en verspreiding van flyers en affiches kan je vrijwilligers inschakelen.
 • Een up to date overzicht met mogelijke verdeelpunten en ‘wie doet wat’ vergemakkelijkt hun promotieopdracht.
 • Spreekt de titel ‘Week van de Amateurkunsten’ potentiële deelnemers niet aan? Bedenk dan een nieuwe vlag die de lading dekt, maar meld je wel aan via de UiT-databank en gebruik ons logo als indicatie.

centrum voor beeldexpressie creatief schrijven danspunt koor en stem kunstwerkt muziekmozaiek opendoek poppunt vlamo de academies